بیست و سوم آذر ماه ششمین سالروز درگذشت غلامحسین غریب


شش سال از سفر ابدی غلامحسین غریب گذشت. او قهرمانی عاشق و سرشار از مِهر بود که شور و عشق به زندگی و زنده بودن را در آثارش برایمان به یادگار گذاشت. یادش گرامی و روح مهربانش شاد.


"وز چه می‌جویند در این مرده‌ریگ باستان، در جستجوی قهرمان"

"قهرمان اینجاست، در پس‌کوچه های شهر یخ"(غلامحسین غریب)

/ 0 نظر / 32 بازدید