غول به دنیا آمدن و مورچه از دنیا رفتن

با مهر

 غول به دنیا آمدن و مورچه از دنیا رفتن 

 اینست مسئله

و این است درد روزگار فلزی،

"لگد مال شدن زیر آوار حماسه‌ها"

و قصه این ساطور

در آستین‌مان پنهان است

هنگام نیاز

 وارد شدن از درهائی که گنجایش یک غول را ندارند

 تکه تکه از پیکرمان قطع می‌کنیم

 کوچک می شویم ،مورچه می‌شویم

 و چه زیبا لگد مال می شویم .

 غلامحسین غریب دیماه ۱۳۵۴

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید