برشی کوتاه از -زیبا رُخان جهان متحد شوید-مجموعه اشعار غلامحسین غریب


FZD0101I.jpg

 

زیبا رُخان جهان متحد شوید

جنگ‌، جنگ زشتی و زیبایی است

و سالار جنگ، نسیم . ستاره

این جنگ، جنگِ قرن جدید است

فرماندهش نسیم،

سلاحش: مهرورزی و نیکی

و سپاهش: صخره‌های هزار ساله‌کوهسار

نسیم، قهرمان مِهر زمان است

پیام آمدن نیکان و بخردان

در جنگ نوظهور زمان:

حماسه، سرود مهر و زیبایی است

تفنگ، خنده شیرین یار در دَم آزادی است

 و قشنگ، بوسه‌ای از مهر و دوستی،

       برگرفته از مجموعه شعر غلامحسین غریب

/ 0 نظر / 218 بازدید