غریب و خروس‌جنگی

وبلاگ رسمی غلامحسین غریب

«وحشی» از کتاب شکست حماسه اثر غلامحسین غریب(۱۳۲۹)

به نام آفریدگاریکتا وحشی! وحشی!  آگاه‌تر گام بردار در راه تو بر زمین دانایان،بسیار بند‌هاست. وحشی!آرام تر نعره بزن از فضای جنگل ها بسیار دور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
آذر 96
5 پست
تیر 96
2 پست
آذر 93
2 پست
تیر 93
1 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
4 پست
آذر 91
3 پست
مهر 91
4 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 89
2 پست
آذر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
4 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست